પ્રકૃતિના ખોળે / ઉનાળામાં ગુજરાતીઓનું નવું ટૂરિસ્ટ સ્પોટ: ફેમિલી કે ફ્રેન્ડ્સ સાથે પ્રકૃતિ-ગ્રામીણ સંસ્કૃતિનો આનંદ 

Nature lovers are reaching the banks of the Mahi river to escape the heat.

સમગ્ર રાજ્યમાં હાલ ગરમીથી આકાશ અને ધરતી બંને તપી રહ્યાં છે. ત્યારે આ કાળઝાળ ગરમીથી બચવા પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ મહીસાગરનદીના તટે પહોંચી રહ્યાં છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ