તૈયારી / CBSE : ધોરણ 12ની પરીક્ષાઓને લઈને મોટા સમાચાર, જલ્દી જ મોટી જાહેરાતની તૈયારીમાં સરકાર

national cbse board exam 2021 12th board exams will not be canceled new dates may be announced till june 1

CBSE Board Exam 2021ની ધોરણ 12ની પરીક્ષાઓ રદ્દ થશે નહીં પણ 1 જૂનના રોજ નવી તારીખોને જાહેર કરવામાં આવશે તેવી જાહેરાત સરકારે કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ