કોવિડ 19 / દેશના 72 ટકાથી પણ વધુ કોરોના કેસ આ પાંચ રાજયોમાંથી, સરકારનું નિવેદન 

national-5-states-account-for-over-72-per-cent-of-country-s-total-active-covid-19-cases-govt

દેશની અંદર હાલમાં કોરોનાની સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓમાંથી લગભગ 72.23 ટકા દર્દીઓ ખાલી પાંચ રાજ્યોથી જ છે, સરકારે આની માહિતી આપી હતી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ