મંગળ / હવે આ લાલ ગ્રહનાં રહસ્ય ખોલવાની તૈયારીમાં NASA, 2020માં રવાના થશે આ હેલિકોપ્ટર

NASA Will Send a Helicopter to open the secret of Mars With 2020 Mission

વોશિંગ્ટનઃ મંગળ ગ્રહનાં રહસ્ય ખૂલવાની દિશામાં નાસા રોજરોજ નવી નવી શોધ કરી રહ્યું છે. નાસા હવે આ લાલ ગ્રહનાં અભ્યાસ માટે તેનાં વાયુમંડળમાં હેલિકોપ્ટર ઉડાડવામાં જઈ રહ્યું છે. અંતરિક્ષ એજન્સીએ કહ્યું કે, 'મંગળ હેલિકોપ્ટરનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ પણ કરી દીધું છે. આ હેલિકોપ્ટરને ઓછાં ઘનત્વવાળા વાતાવરણમાં અને ઓછાં ગુરૂત્વાકર્ષણવાળા ક્ષેત્રમાં ઉડાણ ભરવા તૈયાર કરાયું છે. તેને જુલાઈ ૨૦૨૦માં મંગળ ગ્રહ માટે રવાના કરાશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ