વિજ્ઞાન / સૂર્યના ચુંબકીય ધ્રુવ અંગેની માહિતી જણાવશે નાસાનું આ નવું સ્પેસ ક્રાફ્ટ; જાણો કેવી રીતે?

nasa new space craft will provide detailed information about magnetic polls of Sun

અમેરિકી અંતરિક્ષ એજન્સી નાસા યુરોપીય અંતરિક્ષ એજન્સી (ઇએસઇ) સાથે મળી આવતા મહિને એક નવું સ્પેસ ક્રાફ્ટ લોન્ચ કરશે. તેના માધ્યમથી સૂર્યના ઉત્તર અને દક્ષિણ ધ્રુવની પહેલી વાર તસવીર લઇ શકાશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ