ઇઝરાયલ / અંતરિક્ષ યાન ક્રેશ થવાની જગ્યાં શોધતું નાસા

NASA locates crash site of Israeli spacecraft on Moon

નાસાએ ચંદ્રમાની પરિક્રમા કરનારા અંતરિક્ષયાને એ જગ્યા શોધી કાઢી છે જ્યાં ઇઝરાયલનું અંતરિક્ષયાન બેરેશીટ 11 એપ્રિલના રોજ ક્રેશ થઇ ગયું હતું. ઇઝરાયલના મિશનનો ઉદ્દેશ્ય ચંદ્રની તસવીર લેવી અને ત્યાં પ્રયોગ કરવો હતો. ઇઝરાયલ ચાંદ પર પહોંચી આમ કરનારો ચોથો દેશ બનવાની આશા સેવતો હતો.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ