સંશોધન / NASAએ શોધી કાઢ્યો પૃથ્વી જેવો જ ગ્રહ, જીવન હોવાની શક્યતા

NASA just discovered a surprisingly close super Earth and it may actually be habitable

બ્રહ્માંડમાં પૃથ્વી સિવાય અન્ય કોઇ ગ્રહમાં જીવનની ભાળ મેળવવા વિજ્ઞાનીઓ વર્ષોથી મથી રહ્યા છે. જોકે હજુ સુધી કયાંય પણ જીવન હોય તેવા પુરાવા મળ્યા નથી. તેમ છતાં વિજ્ઞાનીઓએ એવા કેટલાક ગ્રહો જરુર શોધ્યા છે જેમાં જીવન હોવાની શકયતા હોઇ શકે છે.

Loading...
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ