નવી શોધ  / NASA એ ચંદ્ર પર શોધી નાંખી એવી જગ્યા જ્યાં બનાવી શકાય છે માનવ વસ્તી, જુઓ Photos 

NASA has discovered a place on the moon where human population can be built

NASAએ શોધી ચંદ્ર પર મનુષ્ય માટે રહેવાની જગ્યા, NASAના Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)ની મદદથી શોધી કાઢવામાં આવેલા આ ખાડાઓમાં માણસોને રહેવા માટે યોગ્ય તાપમાન હોય છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ