નાસાનો ચમત્કાર / VIDEO : 643 કરોડ KM દૂરથી માટી લઈને આવેલા અવકાશયાનનું સફળ લેન્ડીંગ, પૃથ્વીનો મોટો ખતરો ટળ્યો

Nasa capsule bearing asteroid sample BENNU landed safely on Earth surface

643 કરોડ KM દૂર રહેલા બેન્નૂ નામના ઉલ્કાપિંડનું સેમ્પલ લઈને નાસાનું અવકાશયાન OSIRIS-REx પૃથ્વી પર પાછું આવ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ