ભરૂચ / નર્મદા નદીની જળસપાટીમાં ઘટાડો, જળસપાટી 30.50 ફૂટે પહોંચી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ