વિરોધ / નર્મદા નિગમે ખેડૂત ભાવે જમીન લઈ લીધી અને પૈસા પણ નથી ચુકવી રહી સરકાર : ખેડૂત

Narmada nigam protesst by farmer last 28 years govt do not pay them

28 વર્ષે હજુ પણ નર્મદા કેનાલ માટે જે ખેડૂતોની જમીન સંપાદન કરાઈ છે તેમને નાણા નથી ચુકવાયા. વારવાર ખેડૂતોએ અંગે વિરોધપ્રદર્શન અને આંદોલનો કરવા પડી છે. આવો જાણીએ શું છે સમગ્ર મામલો?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ