પાટીદાર / 21 જાન્યુઆરીએ પધારવા લેઉવા પટેલ સમાજને નરેશ પટેલે આપ્યું આમંત્રણ, કહ્યું આ પોલિટિકલ પાવર બતાવવાનો કાર્યક્રમ નથી

Naresh Patel invites Patel community to visit Khodaldham on January 21, saying this is not a program to show political power

સુરતમાં સમસ્ત લેઉઆ પટેલ સમાજનો સ્નેહ મિલન કાર્યકમ, નરેશ પટેલે કહ્યું કાગવડનો પાટોત્સવ પોલિટિકલ પાવર બતાવવાનો કાર્યક્રમ નથી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ