મોટા સમાચાર / આ રસીથી HIVનો ખતરો, દક્ષિણ આફ્રીકા બાદ આ દેશે પણ લગાવ્યો પ્રતિબંધ, જો કે ભારતમાં અપાઈ રહી છે

namibia to suspend use of russian covid 19 vaccine after concerns about its safety for people at risk of hiv

નામીબાયએ રશિયાની કોરોના રસી સ્પૂતનિક વીના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ