નોકરી / NABARDમાં Assistant Managerના 153 પદો પર ભરતી, અહીં જાણો એપ્લાય કરવાની સમગ્ર પ્રોસેસ

NABARD Assistant Manager Recruitment 2021

નોટિફિકેશન અનુસાર ભરતી માટે પ્રીલિમ્સ એક્ઝામનું આયોજન ઓગસ્ટના છેલ્લા અઠવાડિયા અથવા સપ્ટેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં થશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ