પૈસા જ પૈસા / મોદીજી, અમે ભારતમાં 37.50 લાખ કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરવા માંગીએ છીએ, છાપામાં છપાયેલી જાહેરાતથી ખળભળાટ

Mystery US firm wants to invest $500 billion in India Twitter laughs it off

છાપામાં જાહેરાત જોઈને 500 અરબ ડોલરના રોકાણની પીએમ મોદી પાસે માંગી પરવાનગી 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ