રહસ્યમય / ગુજરાતમાં એલિયંસ કે રાક્ષસ આવ્યા હોવાની આશંકા વધુ તેજ બની, Videoમાં જુઓ પુરાવા

Mysterious steps were found in the desert area near Odu village of Patdi

શું ગુજરાતમાં કોઈ રહસ્યમય વ્યક્તિ કે પ્રાણીનો છે વસવાટ, સુરેન્દ્રનગર પાટડીના ઓડુ ગામથી થોડા દૂર રણમાંથી રાક્ષણી પગલા મળ્યા, જેમાં બે પગલા વચ્ચે 6 ફૂટનું અંતર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ