રહસ્યમય બીમારી / કોરોના ગયો નથી ત્યાં વધુ એક રહસ્યમય બીમારીની એન્ટ્રી: દર્દી પર નથી રહેતો કાબૂ, ભૂલી જાય છે યાદો

Mysterious Disease Scaring People in canada

કેનેડામાં જોવા મળી રહી છે એક રહસ્યમય બીમારી જેમાં વ્યક્તિ પોતાના હાથ-પગ પરથી ગુમાવી દે છે નિયંત્રણ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ