સંકટ / મ્યાનમારમાં સત્તાપલટ, એક વર્ષ માટે ઈમરજન્સી લાગૂ, દેશની કમાન આર્મી કમાન્ડર ઈન ચીફના હાથમાં

myanmar military coup state emergency aung san suu kyi detain army rule

પડોશી દેશ મ્યાનમારમાં તખ્તાપલટ થઈ ગયો છે. મ્યાનમારની સેનાને વાસ્તવિક નેતા આંગ સાન સૂકી અને રાષ્ટ્રપતિ બિન મ્યિંટની ધરપકડ કરી લીધી છે અને એક વર્ષ સુધી ઈમરજન્સીનું એલાન કર્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ