દિલ્હી / VIDEO: મારા પપ્પા હીરો હતા, બધી જ વાત માનતા... શહીદની દીકરીના શબ્દો હૈયું ચીરી નાંખશે 

my father was a hero we will go ahead with happy memories aashna lidder daughter of brigadier

બ્રિગેડિયર લિડરની પુત્રીએ કહ્યું, મારા પિતા 17 વર્ષ સુધી મારી સાથે હતા. અમે સારી યાદો સાથે આગળ વધીશું. આ રાષ્ટ્રીય નુકસાન છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ