કેમ આવું બન્યું / 'ભાઈ મારું યૌન શોષણ કરે છે', સુપ્રીમમાં આવીને બોલી છોકરી, ગરબડિયા કેસથી મૂંઝાયા જજ, આખરે આપ્યો ચુકાદો

my brother sexually assaults me supreme court refused to hear the case

બે છોકરીઓના અપહરણનો કેસ સામે આવતાં સુપ્રીમ કોર્ટના જજ બેલા ત્રિવેદી મૂંઝાઈ ગયા હતા.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ