તમારા કામનું / Mutual Fundમાં રોકાણ કરતાં પહેલા જાણે-અજાણે લોકો કરે છે આ ભૂલ, રહેજો સાવધાન નહીંતર પસ્તાશો

Mutual funds are a very good option for investment

રોકાણકારોની સૌથી મોટી ભૂલ એ છે કે, તેઓ કોઈપણ બાબતમાં સંશોધન કર્યા વિના રોકાણ કરે છે, રોકાણકારે ફંડની વર્તમાન સ્થિતિ ટ્રેક રેકોર્ડ, વ્યૂહરચના જોયા પછી જ રોકાણ કરવું જોઈએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ