બેજવાબદારી / બસ અકસ્માત માટે ડ્રાઈવરો કરતાંય વધારે મનપાની નીતિ જવાબદાર

municipal policy responsible for bus accident More than drivers

સરતમાં BRTS બસ અને સિટી બસનાં અકસ્માત માટે ડ્રાઈવરો નહી મનપાની નીતિ જવાબદાર છે. ધીમે વાહન હાંકવાનાં કારણે ડ્રાઈવરોને એક ડર સતાવે છે. ત તેનાંથી બચવા માટે બસનાં ડ્રાઈવરો સ્પીડમાં વાહનો હંકારે છે. એવો તો કયો ડર બસ ડ્રાઈવરો ને સતાવી રહ્યો છે કે તેઓ સ્પીડમાં બસ ચલાવે છે....\

Loading...
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ