રાહતની વાત / મહામારીની નવાઈની ઘટના: દેશમાં કોરોના આવ્યા બાદ આજે પહેલી વાર મુંબઈમાં આવું બન્યું

Mumbai Records Zero Covid Death First Time Since Pandemic Began in March 2020

દેશમાં કોરોનાના આગમન બાદ પહેલી વાર મુંબઈમાં એક નવાઈકારક ઘટના બની છે જે ખૂબ મોટો શુભ સંકેત છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ