મોટી રાહત / ટ્રાફિક પોલીસ નહીં રોકી શકે કાર, જાણો કયા શહેરમાં જાહેર કરાયો નવો આદેશ 

 mumbai cp issued new order traffic police will not be able to stop your car will not be able to check

હવે ટ્રાફિક પોલીસ તમને કારણ વગર પરેશાન નહીં કરી શકે, તમારી ગાડીનું કારણ વગર ચેકિંગ પણ નહીં કરી શકે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ