દરોડા / મુંબઈના એક બારમાં પોલીસનો દરોડો, 3 ફૂટના ગુપ્ત રૂમમાંથી જે મળી આવ્યું તે જોઈને અધિકારીઓ પણ થઈ ગયા સ્તબ્ધ...  

 mumbai bar girls hidden room mumbai police bar in andheri

મુંબઈના અંધેરી વિસ્તારમાં સ્થિત પ્રખ્યાત એક બારના એક ભૂગર્ભમાંથી ભોંયરું બહાર આવ્યું છે. આ ભોંયરામાં અંદર 17 છોકરીઓને તાળું મારીને બંધ કરવામાં આવી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ