નવી જવાબદારી / જુઓ ગુજરાતના નેતાઓને મોદી કેબિનેટમાં કયું કયું મંત્રાલય અપાયું

MPs from Gujarat are responsible for a new department in the cabinet

મનસુખ માંડવિયાને દેશના સ્વાસ્થય મંત્રી તરીકેની સૌથી મોટી જવાબદારી અપાઈ ચૂકી, ડૉ.હર્ષવર્ધનની જગ્યાએ હવે દેશના નવા સ્વાસ્થય મંત્રી તરીકે કામગીરી ગુજરાતીના માથે સોંપાઈ

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ