આસ્થા / અનોખું મંદિર : શું તમે મંગળદેવનું આ મંદિર જોયું છે?

 mp mangal grah mangalnath mandir

મંગળદેવના આ મંદિરે દેશવિદેશથી લોકો નમન કરવા આવે છે.  જ્યાં શિવજીની કૃપાથી મંગળદેવની ઉત્પતિ થઇ હતી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ