શૈક્ષણિક કિસ્સો / 12માંનું પેપર આવેલી એક છોકરી પર નજર રાખવા 9 સરકારી અધિકારીઓ ગોઠવાયાં, કારણ અજીબ

mp board 12 class exam only one candidate appeared in the exam and many employees were on duty ashoknagar

પરીક્ષા આપવા આવેલી એક છોકરી પર નજર રાખવા માટે એક નહીં 9 પરીક્ષકો હાજર રહ્યાં હતા. એમપીનો આ કિસ્સો ચોંકાવી દેશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ