ક્રાઈમ / બે બાળકોની માતાને 15 વર્ષના કિશોર સાથે ફેસબુક પર થયો પ્રેમ, 150 કિમી દૂરથી મળવા આવ્યો અને....

Mother Of Two Children Fell In Love With A Minor On Facebook

ફેસબુક પર વાત કર્યા બાદ બન્નેએ એક બીજાના નંબરની આપ લે કરી અને દિવસ રાત એક બીજા સાથે ફોન પર વાત કરવા લાગ્યા હતા. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ