જાણકારી! / એક સમયે અંગ્રેજોની શાન ગણાતી આ 10 કંપનીઓના માલિક હવે ભારતીય, મોટા ભાગની ટાટાએ ખરીદી

most famous classic British brands now owned by indian company

બ્રિટનની ગુલામીમાંથી આઝાદીને 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. ત્યારે જાણો કે બ્રિટનની 10 એવી મોટી કંપનીઓ જે હવે ભારતીઓ પાસે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ