વિઝા / અમેરિકામાં ગ્રીન કાર્ડની રાહ જોવામાં 2.27 લાખ ભારતીયો બીજા નંબરે, જાણો કોણ પ્રથમ ક્રમે

More than Three Fourths Of Indians Waiting for Green Card

અમેરિકામાં ૨,૨૭,૦૦૦ લાખથી વધુ ભારતીયો ફેમિલી સ્પોન્સર્ડ ગ્રીન કાર્ડની રાહ જોઇ રહ્યાં છે તેમ સત્તાવાર આંકડામાં જણાવવામાં આવ્યું છે. ગ્રીન કાર્ડની રાહ જોઇ રહેલા વિદેશીઓમાં મેક્સિકોના નાગરિકો પછી ભારતીયો બીજા નંબરે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ