તમારા કામનું / શું તમારે એક કરતા વધારે બેંક એકાઉન્ટ છે ? તો આ ભૂલ પડી શકે છે ભારે,થઇ શકે છો મોટું નુકસાન

more than one bank account may cause you loss

જો તમારે એક કરતા વધારે બેંક એકાઉન્ટ હોય તો રાખો ખાસ ધ્યાન, નહી તો નુકસાન વેઠવાનો આવશે વારો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ