ચેતજો / કેનેડાના પરમીટ વીઝાના નામે 100થી વધુ લોકો સાથે થઈ કરોડો રૂપિયાની ઠગાઇ, અમદાવાદની આ કંપનીનો ઈસમ ઝડપાયો 

More than 100 people were cheated of crores of rupees in the name of Canadian permit visa

આરોપીએ અંદાજે 100 નાગરિકોના રૂપિયા મેળવી કરોડોનું ફૂલેકું ફેરવ્યું, ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ઇસમે આચરી ઠગાઇ 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ