હેલ્થ / સિગરેટ અને ખરાબ ખાણીપીણીથી જ નહી, આ વસ્તુના લીધે કેન્સરનું વધુ જોખમ

more alcohol consumption smoking and unhealthy life style cause a cancer

કેન્સરની બીમારીથી વિશ્વભરમાં લાખો લોકો પીડાય છે અને ઘણા મૃત્યુ પણ થાય છે. કેન્સર એક એવો રોગ છે જેનો કાયમી ઇલાજ નથી હોતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ