તમારા કામનું / સોમવારે ભૂલથી પણ ન કરતા આ વસ્તુઓની ખરીદી, ઘરમાં લાગશે વાસ્તુ દોષ, થઈ જશો કંગાળ

Monday Astro Tips Dont buy these things on Monday

જ્યોતિષ અનુસાર સોમવારે સફેદ રંગના કપડાં પહેરવાથી કુંડળીમાં ચંદ્રમા મજબૂત થાય છે. આ સાથે સોમવારે અમુક વસ્તુઓની ખરીદી ન કરવી જોઈએ તેનાથી ઘરમાં કંગાળી આવે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ