તમારા કામનું / મોદી સરકાર બજેટમાં લાવી યુનિટી મૉલ: જાણો કઈ રીતે દરેક રાજ્યમાં નોકરીઓ મળશે અને તમને શું થશે ફાયદો

Modi Govt Brings Unity Mall In Budget Know How Jobs Will Get In Every State And What Will Benefit You

એક જિલ્લો એક ઉત્પાદન યોજનાની શરૂઆત પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવી છે. આ યોજના રાષ્ટ્રીય આજીવિકા મિશન હેઠળ આવે છે. તેનો હેતુ દરેક રાજ્યોના દરેક જિલ્લાના એક પ્રોડક્ટને રાષ્ટ્રીય ઓળખ આપવાની છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ