એક્ઝામ / મોદી સરકાર હવે ગાયો મુદ્દે લેશે તમારી પરીક્ષા, જો પાસ થયા તો...

Modi government will now take your exam on the issue of cows, if passed ...

મોદી સરકાર હવે ગાય વિશેના તમારા જ્ઞાનને ટેસ્ટ કરશે. પ્રથમ વખત યોજાનારી આ પરીક્ષાનું નામ 'કામધેનું ગૌ વિજ્ઞાન પ્રચાર પ્રસાર પરીક્ષા' રાખવામાં આવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ