જાણવું ખૂબ જરૂરી / 1 ઓકટોબરથી કામ કરવાના કલાકો વધશે, પગાર ઓછો આવશે પણ PF વધશે, જાણો નવા નિયમ

modi government may change pf rules 12 hour working for employees from 1st october

લેબર કોડના નિયમો અનુસાર કર્મચારીઓના કામના કલાકો બદલાઈને 12 કલાક થઈ શકે છે 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ