મહામારી / ખુશખબર, વધુ એક વિદેશી વેક્સિન ભારતમાં આવવાની તૈયારીમાં, સિપ્લાએ આયાતની માગી મંજૂરી

Moderna seeks DCGI approval for Covid-19 vaccine in India, Cipla for import licence, sale

ભારતમાં મોડર્નાની રસીને ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઈન્ડિયા (DCGI) તરફથી 18 વર્ષ અને તેથી વધુ વયના લોકો માટે ઈમરજન્સી ઉપયોગની મંજૂરી મળી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ