તમારા કામનું / વાહ! હવે ઘરે બેઠાં જ મિનિટોમાં થઇ જશે મોબાઇલ ચોરીની ફરિયાદ, નહીં થવું પડે પોલીસ સ્ટેશન સુધી લાંબુ

Mobile Theft complaint done in just minutes by sitting at home

Mobile Theft complaint: હવે તમે ઘરે બેઠા મોબાઈલના ગુમ થવા કે ચોરી થવાની કમ્પ્લેન કરી શકો છો. તેના ઉપરાંત તમે કમ્પ્લેન બાદ મોબાઈલ ન મળે તો તેને ઘરે બેઠા અનલોક પણ કરી શકો છો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ