ક્રાઈમની ઘટના / સુરતમાં લૂંટારુઓને પોલીસના નામનો પણ ડર નથી, જુઓ કેવી રીતે ગણતરીની સેકન્ડ લૂંટાઈ જાય છે મોબાઈલ

Mobile robbery incident in Surat

સુરતમાં ક્રાઈમ જાણે સામાન્ય દિવસની જેમ સામાન્ય ઘટનાઓ બની રહી છે તો વધુ મોબાઈલ લૂંટની ઘટનાના સીસીટીવી સામે આવ્યા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ