ફોનની યાત્રા / તમારો ચોરી થયેલો મોબાઈલ ક્યાં હોય છે તે જાણીને ચોંકી જશો

Mobile phone stolen imei change mumbai railway complaints

આજકાલ મોબાઈલ ચોરીની ઘટનાઓ એ સામાન્ય બાબત બની ગઈ છે. જો મુંબઈની વાત કરીએ તો અહીં લોકલ ટ્રેનમાં રોજ 80 લાખ લોકો પ્રવાસ કરે છે. ત્યારે આ લોકલ ટ્રેન મોબાઈલ ચોરનો અડ્ડો બની ગઈ છે. રેલવે પોલીસ દ્વારા એકઠા કરેલા આંકડા અનુસાર મુંબઈની ટ્રેનમાંથી દૈનિક 78 ફોનની ચોરી થઈ રહી છે. પરંતુ ચિંતાજનક વાત એ છે કે, ચોરી થયેલા 78 ફોન માત્ર 8 ફોન જ પરત મળવાની સંભવાના હોય છે. ત્યારે આપના મનમાં એ સવાલ થતો હશે કે, આખરે આ ચોરી થયેલા ફોનનું પછી શું થતું હશે. ત્યારે જાણો ચોરી થયા બાદની ફોનની યાત્રા વિશે...

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ