એડમિટ / MLA જિગ્નેશ મેવાણી યુ.એન.મહેતા હોસ્પિટલમાં દાખલ, છાતીમાં દુખાવાની હતી ફરિયાદ

 MLA Jignesh Mewani admitted to hospital in UN Mehta

છાતીમાં દુખાવાની ફરિયાદ હતી જે બાદ અમદાવાદ ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીને અમદાવાદની યુ.એન.મહેતામાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ