સીમા વિવાદ / અસમના મુખ્યમંત્રીએ દેખાડી ઉદારતા, મિઝોરમ સાથેના વિવાદની વચ્ચે લીધો આ મોટો નિર્ણય

Mizoram-Assam dispute, CM Hemant Biswa orders

અસમના મુખ્યમંત્રી હિંમત બિસ્વા સરમા સામે પણ મિઝોરમ પોલીસે FIR કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ