આદેશ / ગૃહ મંત્રાલયે કહ્યુ કોવિડ ગાઈડલાઈનનો આખા દેશમાં કડક અમલ કરો, લોકડાઉન અંગે કહ્યું...

ministry of home affairs covid 19 guidelines will be strictly implemented across the country till 31 may

ગૃહ મંત્રાલયે મહામારીને જોતા મે મહિના માટે જારી કર્યા નવા દિશા નિર્દેશમાં દેશમાં ક્યાંય પણ લોકડાઉન લગાવવા વિશે કંઈ જ નથી કહ્યું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ