ખનીજ માફિયા / ધુળની ડમરી, ધોળા થયા ઘર, રસ્તા, મકાન, ખેતર બધે જ માટીના થર, આ શું થઈ રહ્યું છે ખેડા અને સુરેન્દ્રનગરમાં

Mineral mafias rampant in Panchmahal

ખનીજ માફિયાઓ બેફામ ખનીજચોરી કરી રહ્યા છે, જેના કારણે નદીઓ બરબાદ થઈ રહી છે, હવાપ્રદૂષિત થઈ રહી છે અને સ્થાનિક લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે અને તગડી કમાણી ખનીજ માફિયા કરી રહ્યા છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ