અણઘડ / 'આંધળો સસરો,ને સરગટ વહુ' જેવા ભાવનગર પાલિકાના વહીવટે લાખોની ઈ-રિક્ષા ભંગાર બની

Millions of e-rickshaws wrecked by Bhavnagar Palika administration like 'blind father-in-law, ne sargat vahu'

ભાવનગર મહા નગરપાલિકાને સ્વચ્છતા માટે મળેલી લાખો રૂપિયાની કિમતની ઈ-રિક્ષા ભંગાર જેવી સ્થિતિમાં. અણઘડ વહીવટનું ઉત્તમ ઉદાહરણ. મેન્ટેનન્સના બહાને તમામ ઈ-રીક્ષાઓને ખુણામાં નાખી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ