સારા સમાચાર / કેન્દ્ર સરકારના લાખો કર્મચારીઓ, પેન્શનરોને મળી શકે છે મોંઘવારી ભથ્થું, લાંબા સમયથી લાગી છે રોક

millions of central government employees pensioners can get dearness allowance and dearness relief which has been stopped...

કેન્દ્ર સરકારના લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને માટે એક સારા સમાચાર આવ્યા છે. આશા રાખવામાં આવી રહી છે કે સરકાર આ મોંઘવારીમાં પણ 28 ટકાના દરે મોંઘવારી ભથ્થું (Dearness Allowance)અને મોંઘવારી રાહત (Dearness Relief)આપશે. તેનાથી કેન્દ્ર સરકારના 49.63 લાખ કર્મચારીઓ અને 65.26 લાખ પેન્શનરોને ફાયદો થશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ