લાચારી / લોકડાઉન અને ગરમીથી લાચાર બનેલા શ્રમિકે એવું કહ્યું કે જાણીને તમે પણ રડી પડશો

Migrant Workers Walk From Surat To Gorakhpur Demand Slippers

લોકડાઉનના કારણે અનેક શ્રમિકો ધોમધખતા તાપમાં પણ ખુલ્લા પગે ચાલતા વતન જવા મજબૂર બન્યા છે. એક શ્રમિકે (ત્રિલોકી) પગમાં પડેલા ફોલ્લાને બતાવીને મજૂરે આજીજી કરી કે તેને ચપ્પલ કે બૂટની જરૂર છે. તેઓએ કહ્યું કે ખાવાના વિના તેઓ પગપાળા ચાલી રહેશે. પણ ચપ્પલ વિના તડકામાં ચાલવું મુશ્કેલ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ