લૉકડાઉન / મજૂર અને મજબૂર છું : બહુ દૂર જવાનું છે અને દીકરો દિવ્યાંગ છે તો તમારી સાયકલ ચોરી છે, બને તો માફ કરજો

migrant worker steals bycycle to reach up and leaves apology note

લૉકડાઉનને લઇને હાલ દેશના પ્રવાસી શ્રમિકોની હાલત ખરાબ છે. આકરા તડકામાં પણ તેઓ  વતન જવા માટે હજારો કિલોમીટર સુધી પગપાળા ચાલી રહ્યા છે. ત્યારે હાલમાં એક શ્રમિકે સાયકલની ચોરી કર્યા બાદ લખેલી માફી માગતી ચિઠ્ઠી સામે આવી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ